Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
Kalite Tesadüf Değildir...!

EKONOMİZERLER

Isı geri kazanımı için kullanılan ekipmandır. Buhar kazanları, kızgın yağ kazanları, sıcak ve kızgın su kazanları ve kojenerasyon sistemlerinde vb her türlü benzer sistemlerde bacadan atılan gazların enerjisinden yararlanılarak, kazan geri dönüş ve besi suyunun ısıtılması ve kazan veriminin arttırılması, proses suyu elde edilmesi, brülör ön hava ısıtılması ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Ekonomizerlerde baca gazı sıcaklığının işletme şartlarına düşürülmesi halinde verimliliğinin %5 ile %10 arasında verim artması mümkündür. Ekonomizer amortisman süresi, sistemin kapasitesine, kazan verimliliğine, çalışma süresine, kullanıldığı yer vb. sebeplerden dolayı değişmektedir. Ekonomizerler için hesaplamaları profesyonel programlarca yapılmaktadır. Hesaplama sonrası belirlenen standartlara göre üretimleri yapılmaktadır. Üretim sonrası Çalışma şartlarına göre test basınçları yapılmaktadır. Baca gazı uygulamalarında sıcaklık ve emisyon değerleri ekonomizer tasarımında önemli rol almaktadır. Emisyon değerinin cinsine göre çiğleşme ve yoğuşma sıcaklıkları farklılık göstermektedir. Çiğleşme ve yoğuşma esnasında emisyonda kimyasallar oluştuğundan ekonomizerde malzeme seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Ekonomizerler kullanımına göre yatay veya dikey tasarlanabilirler. Ayrıca işletme şartlarına bağlı olarak klapesiz, manuel klapeli, oransal klapeli (pnomatik veya elektrik aktüatörlü, motorlu) olarak üretilebilirler. Proseslerin enerji giderlerini ve çevreye verdikleri kirliliği azaltmaktadır. Verimli bir şekilde çalışan ekonomizerin geri dönüşüm (amortisman) süresi çok kısadır. Kullanılan yere göre bu süre 3 ay ile 1 yıl arasındadır.

Takip Edin
  • Açıklama
  • İndirelibilir Dosyalar
  • Sipariş Formu

İndirelibilir Dosyalar

Sipariş Formu

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak içinHemen Arayın!

(216) 304 00 15
Hemen Arayın!

Talep Formu